?

Log in

No account? Create an account

Zhang Li Yin • 張力尹 • 장리인

Her first LiveJournal community.

Name:
Zhang Li Yin
Location:
Website:
Membership:
Open
Posting Access:
All Members , Moderated
Description:
The first fan community for Chinese singer, Zhang Li Yin.

Welcome to the first fan community on LiveJournal dedicated to the Chinese female soloist, Zhang Li Yin. Zhang Li Yin is the first Chinese female artist to debut under SM Entertainment. Known for being the first Chinese to win the Best Newcomer award at the 2006 MKMF, Liyin is SM's secret weapon to break into the Chinese market. Praised by professionals such as Wang Leehom and Hins Cheung, she currently has two singles and one album under her belt, with plans to release a second album before the end of 2010.

Name: Zhang Li Yin (張力尹)
Name (Korean): Jang Ri In (장리인)
Birth Date: February 28, 1989
Birth Place: Sichuan, China
Height: 162cm
Weight: 42kg
Blood type: A
Hobbies: Listening to music, travelling, watching movies.
Specialty: Playing the violin.
Fanclub Colour: Gold ♥

[2006.09.08] Timeless
[2006.12.12] 2006 WINTER SMTOWN (#9 Heaven)
[2007.04.30] Dear My Love Original Soundtrack (#2 Lovers)
[2007.07.05] 2007 SUMMER SMTOWN (#2 Under the Sea)
[2007.12.07] 2007 WINTER SMTOWN (#10 Oh Holy night)
[2008.03.03] 星愿 (I Will)
[2009.10.30] 晴天雨天 (Moving On)
RULES
01. Be a fan of Zhang Li Yin.
02. All posts should be directly relevant to Zhang Li Yin.
03. Use LJ cuts accordingly. This includes placing large photos (nothing over 450px in width) and long posts under these cuts.
04. All download posts must be friend-locked. No exceptions.
05. Early leaks of her album are not to be posted until the official release date. Support Liyin and go buy her album instead.
06. No requesting MP3 copies of her albums/singles. Support her and buy her CD.
07. Follow Internet etiquette: Be nice, write properly etc.
08. Message the moderator if you want to advertise a fansite, LJ community, fan forum, sales, memes etc.
09. Do not disable comments unless given permission by a moderator.
10. Please remember to tag your entries after you've posted.

AFFILIATES
Liyin A Day, Timeless SuYin, SJChina, MadeInTwenty, SM f(x), SMTOWN, Chun Sang Ji Hee, Geng Bao, Top Combine, Renwu, Aiya They Didn't!, Omona They Didn't!, After School Club, CPOP

Statistics